vôi đá được sử dụng như thế nào ở các nhà máy điện