khi họ nói về ampe trên máy nghiền hình nón trong ngành khai thác mỏ