nhiệm vụ công việc của người vận hành máy nghiền than