tập bản đồ p không tiếp tục nghiền và sàng lọc di động